Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Rzeszów. Geodezja Rzeszów.

Przeprowadzenie właściwej inwentaryzacji jest kluczowym elementem praktycznie każdego większego projektu budowlanego. Zarówno budowa drogi jak i innego obiektu inżynieryjnego musi zostać zakończona na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu projektu. Wówczas geodeta Rzeszów przeprowadza odpowiednie pomiary oraz sprawdza, czy wykonanie budynku lub obiektu faktycznie zbiega się z planami budowlanymi i geodezyjnymi. Przede wszystkim chodzi tutaj o pełną kontrolę przeprowadzenia przyłączy, takich jakimi są chociażby przyłącza gazowe, elektryczne, wodociągowe czy ściekowe. Inwentaryzacje mogą być:

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu.

Dobry geodeta Rzeszów musi wówczas określić, czy przyłącze zostało wykonane zgodnie z planem budowlanym oraz odpowiednio przystosowane tak, aby pełnić swoją rolę. Naturalnie olbrzymia ilość firm, które zajmują się wykonywaniem projektów geodezyjnych, jest jednocześnie zobowiązana do przeprowadzenia takiej odpowiedniej analizy oraz inwentaryzacji. Przepisy bardzo sztywno i precyzyjnie określają pewne warunki, na jakich odbywają się przyłącza kanalizacyjne oraz wszelkiego rodzaju przyłącza elektryczne. Właściwe wykonanie takich przyłączy w bardzo dużej mierze zależy od przygotowania budynku oraz odpowiedniej jego zabudowy.

Każdy geodeta Rzeszów ma obowiązek nie tylko przeprowadzić inwentaryzację ale przede wszystkim musi nadzorować budowę obiektu na etapie wykonawstwa. Jest to bardzo ważne, na podstawie wcześniejszych planów geodezyjnych powstaje projekt, który jest następnie na bieżąco zmieniany oraz modyfikowany i w ten sposób powstają także zmiany geodezyjne. Każdy obiekt inżynieryjny o dużym zasięgu musi być w sposób bardzo restrykcyjny analizowany, tak aby zmiany, które zachodzą były na bieżąco nanoszone na mapy geodezyjne i na plany wykonawcze obiektów. Inwentaryzacja geodezyjna dotycząca przyłączy jest więc ostatnim etapem do którego odnosi się wykonywanie wszelkiego rodzaju planów oraz zmian geodezyjnych.